Bezoek de Schoon&Zn Webs(h)op

Disclaimer

Schoon&Zn B.V. heeft uiterste zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Het gebruik van deze informatie gebeurt voor risico van de gebruiker. De makers van de site kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is ontstaan door het gebruik van, of informatie verkregen middels deze site.

Copyright

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht van Schoon&Zn B.V. en/of haar licentiegevers. De informatie (beeld en tekst) op de site mag worden gebruikt voor eigen gebruik, zoals het maken van werkstukken, onder voorwaarde dat er naar deze site als bron wordt verwezen. Binnen dit kader is het toegestaan om de inhoud voor eigen gebruik af te drukken of anderzijds te reproduceren. Het is in geen enkel geval toegestaan om de inhoud, of een deel daarvan, openbaar te maken of te verveelvoudigen door middel van verspreiding, vertaling, bewerking, opname in ander werk, reproductie (inclusief auditieve reproductie) of anderszins zonder nadrukkelijke toestemming vooraf van de makers.

© Schoon&Zn B.V. 2024, Alle rechten voorbehouden.